Advokat NorenAdvokatfirma med solid kunnskap og kompetanse innen familie-og barnerett, arv- og skifte, fast eiendom, arbeidsrett og kontraktsrett. Bistår i sivile tvistesaker og straffesaker.

Våre TjenesterArv og skifte

Testament-gjenkallelig og ugjenkallelig, arveforskudd-, arvelaters testasjonsmuligheter-, pliktdelsarv til egne etterkommere. Arveoppgjøret. Dødsbo som selger eller hjemmelsoverføring av eiendom til arvinger. ...

Barn- og foreldre

Avtaler om barnefordeling- og omsorg. Retten til samvær med foreldrene. Barnevernsaker. Barnets rettigheter. Bistand til foreldre i saker for fylkesnemnda og for domstolene. ...

Fast eiendom, plan- og bygningsrett, Ekspropriasjon

Advokat Noren har bevilling som advokat for å drive med eiendomsmegling. Kjøp, salg og leie av fast eiendom. Plan- og byggesaker. Dispensasjonssøknader. Konsesjonssøknad. Leieavtaler – og tomtefeste. Plan- og byggesaker. ...

Familierett- og samliv

Avtaler om deling ved samlivsbrudd for ektefeller- og samboere. Opprettelse av særeie ved ektepakt. Adgang til å beholde bolig og innbo som naturalutlegg. Vergemål. Fremtidsfullmakter. ...

Arbeidsrett

Ansettelsesavtaler, midlertidig ansettelse og fast ansettelse. Konkurranseklausuler. Oppdragsavtaler. Bistand ved oppsigelse og avskjed. Saksbehandlingsregler i arbeidsmiljølovgivningen. Hvilke stillinger kan etter arbeidsmiljøloven anses som «ledende eller særlig uavhengig stilling». Ansettelsesavtaler for ...

Kontraktsrett

Bistand ved utarbeidelse av kontrakter. Bistand ved tvist om kontraktsbrudd. Forliksklage og søksmål. ...

KontraktsrettBistand ved utarbeidelse av kontrakter. Bistand ved tvist om kontraktsbrudd. Forliksklage og søksmål.