Advokat Noren har bevilling som advokat for å drive med eiendomsmegling. Kjøp, salg og leie av fast eiendom. Plan- og byggesaker. Dispensasjonssøknader. Konsesjonssøknad. Leieavtaler – og tomtefeste. Plan- og byggesaker. Arealplaner- og reguleringsplan. Ekspropriasjon. Arealoverføring. Jordskifte. Gårdsoverdragelser, servitutter og personlige rettigheter i fast eiendom. Løysingsretter. Tinglysing og sletting av tinglyste rettigheter i fast eiendom.

Opprettelse – og oppløsning av sameie. Vedtekter og organisering av sameier herunder eierseksjonssameie. Seksjonering og reseksjonering.