Veiledende timesatser er fra kr. 1600 til kr. 2000 eks. MVA.  Oppdrag som dekkes av det offentlige er til den enhver tid gjeldende sats.

Arbeidet faktureres løpende etterskuddsvis med 14 dagers forfall.

Advokat Noren tar fri rettshjelp saker og bistår klienter med å søke om fritt rettsråd og/eller fri rettshjelp.