Hvem blir mine kunder?

Denne siden vil ikke referere til spesifikke personer eller bedrifter. Alle som mottar og bruker mine råd skal kunne føle seg helt trygge på fullstendig konfidensialitet. Min ambisjon er å utføre oppdrag med en kvalitet som sikrer svært fornøyde klienter. I så tilfelle må de gjerne få lov til å spre dette videre til sine bekjentskaper.

“Well, I don´t know as I want a lawyer to tell me what I cannot do. I hire him to tell how to do what I want to do.”

J.P. Morgan (1837-1913)