Eksempler på oppdrag

Forbrukertvist

Bistand til privatpersoner enten som forbrukere ved forbrukerkjøp (kjøp fra næringsdrivende) eller ved kjøp og salg mellom to privatpersoner (kjøpsloven). Reklamasjon, krav om utbedring-,prisavslag-, erstatning-, heving eller omlevering. Muligheter til nemndbehandling som alternativ til Forliksråd og tingrett.

 

 

Offentlig anskaffelse

Bistand til tilbydere i tilbudsfasen og til utforming av klage til KOFA etter tildelingLovlighetskontroll av kunngjøring herunder kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Valg av prosedyre herunder hvordan utvelgelse av leverandører til konkurransepreget dialog kan foregå. Kravene til habilitet. Publisering og kravet til begrunnelse av leverandørvalg. 

 

 

Ombygging av bygård. Seksjonering.

Etablering av eierseksjonssameie. Krav til seksjonsbegjæring. Offentligrettslige krav (plan- og bygningsloven med forskrifter). Eierseksjonsloven. Skattemessige effekter ved omorganisering.

 

 

Arbeidsrett. 

Bistand til arbeidsgiver- eller arbeidstaker.

Formkrav- og frister ved oppsigelser. Krav til saklige utvelgelseskriterier. Retten til å stå i stilling. Betydningen av formkravene. Når er oppsigelsen uberettiget og hvilke erstatningskrav kan arbeidstakeren ha. Tariffavtalers betydning ved nedbemanning, virksomhetsoverdragelser og “outsourcing”.

 

 

Pengekrav. Utleggsbegjæring. Begjæring om tvangsfravikelse i leieforhold. Urådighetserklæringer. Tinglysning.

Bistand til privatpersoner og bedrifter ved inndrivelse av pengekrav. Vilkårene for å kunne kreve tvangsfravikelse. Praktiske råd til samboere når den ene skal overta den andres andel i leiligheten ved samlivsbrudd.